Gmail Snooze Script

Iedereen kent wel de snooze van de wekker maar wat als je dit nu ook in Gmail zou hebben voor mailberichten. Het instellen is misschien niet direct al te simpel maar het idee is duidelijk en vergelijkbaar met de wekker alleen in dit geval snooze je een mailbericht. Het gaat erom dat je een bericht op deze manier verbergt voor een bepaalde tijd waarna deze automatisch weer terugkomt in het Postvak IN, een aardig idee.

Instellen

Ga als eerste naar Google Docs en open een nieuwe spreadsheet. Klik dan bovenin de werkbalk op het menu item Extra en kies dan 'Script editor'. Er opent dan een nieuw venster. Maak het rechter gedeelte dan leeg en plaats hier de onderstaande code in.

var MARK_UNREAD = false;
var ADD_UNSNOOZED_LABEL = false;

function getLabelName(i) {
return "Snooze/Snooze " + i + " days";
}

function setup() {
// Create the labels we’ll need for snoozing
GmailApp.createLabel("Snooze");
for (var i = 1; i <= 7; ++i) { GmailApp.createLabel(getLabelName(i)); } if (ADD_UNSNOOZED_LABEL) { GmailApp.createLabel("Unsnoozed"); } } function moveSnoozes() { var oldLabel, newLabel, page; for (var i = 1; i <= 7; ++i) { newLabel = oldLabel; oldLabel = GmailApp.getUserLabelByName(getLabelName(i)); page = null; // Get threads in "pages" of 100 at a time while(!page || page.length == 100) { page = oldLabel.getThreads(0, 100); if (page.length > 0) {
if (newLabel) {
// Move the threads into "today’s" label
newLabel.addToThreads(page);
} else {
// Unless it’s time to unsnooze it
GmailApp.moveThreadsToInbox(page);
if (MARK_UNREAD) {
GmailApp.markThreadsUnread(page);
}
if (ADD_UNSNOOZED_LABEL) {
GmailApp.getUserLabelByName("Unsnoozed")
.addToThreads(page);
}
}
// Move the threads out of "yesterday’s" label
oldLabel.removeFromThreads(page);
}
}
}
}

Klik na het plakken op de knop 'Opslaan' op de werkbalk en geef een naam op.

Na het opslaan klik in de werkbalk op de knop 'Selecteer een functie voor uitvoering' en kies hier Setup. Klik daarna eveneens op de werkbalk op de blauwe 'Play' knop.

Er verschijnt dan direct een venster in beeld waarin je aan moet geven dat het toegestaan is dat het script wordt uitgevoerd en de juiste labels in Gmail worden aangemaakt.

Klik onderaan op de knop 'Autoriseren' om door te gaan.

Er opent dan nog een nieuw venster waarin nogmaals wordt gevraagd om bevestiging. Klik op de knop 'Grant access' om door te gaan. Klik daarna bovenin in het menu op 'Triggers' en kies daarna 'Current project's triggers'.

Klik vervolgens in de popup die opent op de link 'Geen triggers ingesteld. Klik hier om een trigger toe te voegen.'. Kies daarna onder uitvoeren in het menu voor 'moveSnoozes', onder afspraken kies voor 'Op basis van tijd'. Verander dan Uurtimer in Dagtimer en laat de tijd staan op 0:00 uur tot 1:00 uur. Klik dan op de knop Opslaan.

Klik daarna nogmaals op de Play knop en je bent klaar met het instellen. Sluit dan het venster en ga naar Gmail toe waar je zult zien dat er aan de rechterkant een label genaamd 'Snooze' is toegevoegd met diverse labels die eronder hangen.

Door nu een bericht te verslepen naar bijvoorbeeld 'Snooze 3 days' zal het bericht hier drie dagen in blijven staan en daarna automatisch terugkomen.

Lees meer over: , ,