Geen sterren meer in zoekresultaten Google

Eerst was er SearchWiki en deze functionaliteit werd later vervangen door een bookmark functie en inmiddels is deze functionaliteit om je favoriete websites op te slaan ook komen te vervallen. Precies een jaar geleden werden de functie toegevoegd aan de zoekresultaten in de vorm van sterretjes achter de titels van de zoekresultaten.

Nadat je een website had gekenmerkt als favoriet kwam deze later weer terug boven de zoekresultaten bij dezelfde of een andere zoekopdracht. Google Bookmarks is er nog wel gewoon en kan dus nog steeds gebruikt worden om favoriete websites op te slaan eventueel gecombineerd met de toolbar van Google.

Lees meer over: ,