Google eert schrijver Franz Kafka met logo

Franz Kafka

Franz Kafka is degene die vandaag op diverse homepages van Google te zien is met een speciaal logo. Hij werd op woensdag precies 130 jaar geleden geboren in Praag. Kafka was een schrijver die wordt gezien als een van de belangrijkste auteurs van de twintigste eeuw. Met name na zijn dood kreeg zijn werk een grote invloed op de westerse literatuur.

De schrijver werd met name bekend als schrijver van de romans Het Proces en Het Slot en de novelle De Gedaanteverwisseling. Het werk van Kafka omvat uiteraard veel meer, en lijkt zich te kenmerken door een nachtmerrieachtige, onheilspellende sfeer waarin de bureaucratie en de onpersoonlijke maatschappij meer greep krijgen op het individu.

Nadat hij de basisschool had afgerond ging Kafka naar het staatsgymnasium in Praag, het Duitstalige Altst├Ądter Deutsches Gymnasium waar hij in 1901 succesvol eindexamen deed. Door het slagen voor het eindexamen kon hij gaan studeren op de Karelsuniversiteit van Praag. Tegen het einde van zijn eerste studiejaar ontmoette Franz Kafka Max Brod die later schrijver zou worden. Brod zou zijn leven lang de beste vriend van Franz blijven en hij was tevens degene die na de dood van Franz het grootste deel van zijn werk publiceerde.

Schrijven

Kafka publiceerde tijdens zijn leven enkele korte verhalen en de novelle De gedaanteverwisseling, wat maar een zeer beperkt deel was van zijn werk. Van de grote romans die hij schreef tijdens zijn leven werden Het slot en Amerika nooit volledig afgerond. Al zijn werken schreef hij in het Duits. Voor zijn dood gaf Franz Max Brod schriftelijk de opdracht om zijn manuscripten te vernietigen maar Max Brod besloot dit niet te doen. Brod had al meerdere keren aan Kafka laten weten zijn werk erg te waarderen en er juist zoveel mogelijk voor te doen om Kafka's werk te behouden voor het nageslacht.

Hoe serieus Franz Kafka uiteindelijk was over het vernietigen van zijn manuscripten is nooit helemaal duidelijk geworden. Wel heeft hij zelf de nodige manuscripten laten verbranden. Brod publiceerde de grote romans in de jaren twintig. Het publiceren van het overige werk lukte hem niet meer voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

In maart 1939 wist Brod te vluchten naar Palestina om vervolgens alsnog al het overige werk van Kafka geleidelijk te publiceren. De uitgaven waren wel omstreden, sommige werken waren dan ook nog niet compleet. Brod nam de nodige vrijheid om de werken aan te passen naar eigen smaak door enkele hoofdstukken te verplaatsen en zinnen en woorden te wijzigen. De versies van Max Brod worden gezien als de definitieve versies.

Alle logo's van Google sinds 1998 bekijk je in het overzicht: Google Logo's. Automatisch de nieuwste doodles ontvangen kan ook, een overzicht van de opties bekijk je hier.

Lees meer over: ,