Eisen verificatie Google+ pagina’s

Als je gebruik maakt van Google+ dan zal het je vast wel eens opgevallen zijn dat bepaalde pagina's van bedrijven een extra vermelding achter de naam hebben staan waarmee wordt aangegeven dat het om het echte bedrijf gaat.

Om nu in aanmerking te komen voor verificatie heeft Google een aantal richtlijnen opgesteld waaraan de pagina in ieder geval moet voldoen, daarbij wordt wel direct aangegeven dat ondanks dat je voldoet aan de eisen verificatie niet gegarandeerd is.

Eisen

Om in aanmerking te komen voor verificatie heeft Google de volgende eisen bedacht.

  • Een Google+ Pagina moet worden geauthoriseerd door uw commerciële entiteit, organisatie, merk of product.
  • Een Google+ Pagina moet een link bevatten naar de website van de organisatie.
  • De website van een organisatie moet worden gekoppeld aan een Google+ Pagina door de Google+-badge te plaatsen of een stukje code toe te voegen.
  • Een pagina moet minimaal 1000 volgers hebben.

Als je voldoet aan alle eisen dan kun je een verzoek gaan indienen bij Google, dit kan op deze pagina. Google zal zodra de aanvraag is ingediend een handmatige verificatie uitvoeren en vervolgens zal het label worden toegevoegd aan de pagina. Mocht je in de toekomst de naam van de pagina wijzigen dan dien je opnieuw een verzoek in te dienen.

Lees meer over: ,