Doodle: No searching while driving

Gisteren heeft op de mobiele homepage van Google in de Verenigde Staten de gehele dag onderstaand logo gestaan om de aandacht te vestigen op 'Distracted driving'. Het is de eerste keer dat Google op die manier op de mobiele homepage aandacht vraagt voor een dergelijk onderwerp. Met Distracted driving worden alle handelingen in de auto bedoeld die niet te maken hebben met het rijden zelf zoals het instellen van een navigatiesysteem, eten of bellen. Onder het zoekveld plaatste Google de regel "No searching while driving" met een link naar een pagina met meer informatie en een verwijzing naar distracteddriving.gov.

Doodle categorie: Diversen

Lees meer over: , , ,