De reactie van Apple op de locatiegegevens

Apple heeft een persbericht gepubliceerd naar aanleiding van de recente commotie over het opslaan van locatiegegevens. Middels 10 vragen en bijbehorende antwoorden wil Apple duidelijkheid verschaffen over de situatie, alle vragen en antwoorden hieronder.

 1. Waarom traceert Apple de locatie van mijn iPhone?
  Apple traceert de locatie van je iPhone helemaal niet. Dat hebben we nooit gedaan en zullen we ook niet gaan doen.
 2. Maar waarom hoor je iedereen er dan over?
  Aan de ene kant moeten mobiele gebruikers snel kunnen beschikken over de juiste locatiegegevens. Aan de andere kant moeten de beveiliging en privacy van die gegevens gewaarborgd zijn. Dat stelt providers voor enkele zeer complexe technische problemen die niet 1-2-3 uit te leggen zijn. Gebruikers weten niet precies hoe het hiermee zit, deels omdat de bedenkers van deze nieuwe technologie (waaronder Apple) tot nu toe te weinig informatie over deze problemen hebben gegeven.
 3. Waarom registreert mijn iPhone mijn locatie?
  Je iPhone registreert je locatie niet. Wat je iPhone wel doet, is een database bijhouden van alle Wi-Fi-hotspots en gsm-masten in de buurt (soms tot in een straal van meer dan 150 km). Op die manier kan je locatie snel en accuraat berekend worden op het moment dat dat nodig is. Als je locatie alleen op basis van gps-satellietgegevens moet worden berekend, kan dat enkele minuten in beslag nemen. Doordat iPhone die Wi-Fi-hotspot- en gsm-mastgegevens gebruikt om snel gps-satellieten te vinden, wordt dit teruggebracht tot slechts enkele seconden. Op deze manier kan je locatie zelfs berekend worden als gps niet beschikbaar is (bijvoorbeeld binnen of in een kelder), namelijk door middel van een driehoeksmeting op basis van alleen de hotspot- en gsm-mastgegevens. Deze berekeningen worden in realtime op je iPhone uitgevoerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van een zogeheten crowd-sourced database met Wi-Fi-hotspot- en gsm-mastgegevens. Dit betekent dat die database wordt gevuld met de geotags van Wi-Fi-hotspots en gsm-masten die miljoenen iPhones geheel anoniem en versleuteld naar Apple versturen.
 4. Wordt die crowd-sourced database op mijn iPhone bewaard?
  De hele crowd-sourced database is te groot om op een iPhone te bewaren. Er wordt dan ook alleen een subset (cache) op je iPhone gedownload. Deze cache is beveiligd, maar niet versleuteld. Bij elke back-up die je via iTunes van je iPhone maakt, wordt deze cache meegenomen. Deze back-up kan al dan niet versleuteld zijn; dit hangt af van je instellingen in iTunes. De locatiegegevens die op een iPhone staan, betreffen niet de huidige of een vorige locatie van deze iPhone, maar de locatie van Wi-Fi-hotspots en gsm-masten in de buurt van die iPhone, soms tot in een straal van meer dan 150 km. In een volgende software-update wordt geen back-up meer gemaakt van deze cache (zie het gedeelte "Software-update" verderop).
 5. Kan Apple mijn locatie traceren op basis van de geotags van Wi-Fi-hotspots en gsm-masten in de buurt?
  Nee. Deze geotaggegevens worden geheel anoniem en versleuteld naar Apple verstuurd. Apple kan niet achterhalen van wie die gegevens afkomstig zijn.
 6. Er zijn mensen die op hun iPhone locatiegegevens van tot een jaar terug hebben gevonden. Waarom heeft mijn iPhone al die gegevens nodig om nu mijn locatie te berekenen?
  Deze gegevens betreffen niet de locatie van je iPhone, maar zijn een subset (cache) van de crowd-sourced database met Wi-Fi-hotspots en gsm-masten. Deze cache wordt op je iPhone gedownload om snel en accuraat je locatie te kunnen berekenen. Het is niet de bedoeling dat iPhone zoveel gegevens bewaart. Dit is een bug in de software die we binnenkort zullen verhelpen (zie het gedeelte "Software-update" verderop). iPhone zou deze gegevens niet langer dan zeven dagen moeten bewaren.
 7. Ik heb de locatievoorzieningen uitgeschakeld. Waarom blijft mijn iPhone dan toch soms de Wi-Fi-hotspot- en gsm-mastgegevens bijwerken?
  Dat is niet de bedoeling. Dit is een bug in de software die we binnenkort zullen verhelpen (zie het gedeelte "Software-update" verderop).
 8. Verzamelt Apple nog meer locatiegegevens van iPhones, behalve de crowd-sourced database met gegevens over Wi-Fi-hotspots en gsm-masten?
  Apple verzamelt momenteel ook anonieme verkeersgegevens in een crowd-sourced database. Deze zal worden gebruikt om het telefoonverkeer voor iPhone-gebruikers de komende jaren te verbeteren.
 9. Verstrekt Apple de verzamelde gegevens van iPhones momenteel ook aan derden?
  We sturen anonieme crashlogs door van gebruikers die bij andere ontwikkelaars hebben aangegeven dat ze willen meewerken aan het debuggen van hun apps. Ons iAds-advertentiesysteem kan locatiegegevens gebruiken om gerichte reclames aan te bieden. Locatiegegevens worden niet aan derden doorgegeven en ook niet bij een advertentie vrijgegeven, tenzij de gebruiker expliciet toestemming geeft om zijn huidige locatie vrij te geven (bijvoorbeeld als een advertentie de mogelijkheid biedt om het dichtstbijzijnde verkooppunt van het product te zoeken).
 10. Vindt Apple de beveiliging en privacy van persoonsgegevens belangrijk?
  Dat vinden we heel belangrijk. Ter illustratie: iPhone was de eerste mobiele telefoon die gebruikers eerst om toestemming vraagt als een app gebruik wil maken van hun locatiegegevens. Apple zal altijd een voortrekkersrol blijven vervullen als het gaat om het verbeteren van de beveiliging en privacy van persoonsgegevens.

Software-update

Apple zal een gratis iOS-software-update uitbrengen die ervoor zorgt dat:

 • de crowd-sourced database met Wi-Fi-hotspot- en gsm-mastgegevens die in de cache van iPhones wordt opgeslagen niet meer zo groot is;
 • er geen back-up van deze cache meer wordt gemaakt;
 • deze cache helemaal wordt verwijderd zodra de locatievoorzieningen worden uitgeschakeld.

In de eerstvolgende nieuwe versie van de iOS-software wordt de cache op iPhone bovendien versleuteld.

Lees meer over: , , ,