Belastingdienst helpt op Twitter met belastingaangifte 2012

Belastingdienst Ook dit jaar is de Belastingdienst weer op Twitter actief om vragen van mensen over hun aangifte te beantwoorden. Het webcareteam van de Belastingdienst is te bereiken op @BDaangifte, het team is actief van maandag tot en met donderdag tussen 8.00 uur en 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. In maart worden vragen via Twitter ook op vrijdagavond beantwoord tot 20.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

Hoewel vragen stellen aan het team nu al kan is het advies wel om nog even te wachten met aangifte met de vooraf ingevulde aangifte te doen tot maart. Dan hoeven de belastingplichtigen de gegevens alleen nog maar te controleren. Dat voorkomt vragen en fouten, zoals verkeerde of vergeten bedragen. Vertrouwelijke gegevens worden niet via Twitter verstrekt, er worden alleen algemene antwoorden gegeven. Vragen stellen middels direct messages is niet mogelijk. Omdat voor 1 april aangifte gedaan moet worden stopt het account na 31 maart. Naast Twitter is er veel informatie te vinden op belastingdienst.nl.

Lees meer over: