Afscheidsbericht Google Reader

google_reader_logoGoogle heeft vandaag RSS-lezer Google Reader tot teleurstelling van velen offline gehaald. Wie nu Google Reader opent op google.com/reader krijgt het bericht in beeld te zien dat het product uit de lucht is gehaald met een bedankje aan alle gebruikers.

Op de officiële blog van Google Reader heeft het team het onderstaande bericht geplaatst. In het bericht geeft het team aan dat gebruikers het mogelijk niet eens zijn met de genomen beslissing door het bedrijf maar gehoopt wordt dat gebruikers de diverse alternatieven die beschikbaar zijn net zoveel gaan waarderen als eerder Google Reader.

De mogelijkheid om ingestelde RSS-feeds te exporteren zoals hier omschreven blijft nog even bestaan. Dit kan nog de komende twee weken tot en met uiterlijk maandag 15 juli. Het bestand met de feeds kan dan eventueel worden geimporteerd in een andere RSS-lezer, een overzicht met diverse alternatieven zoals Feedly, Digg Reader en The Old Reader bekijk je hier. Na 15 juli zal Google alles omtrent Google Reader verwijderen.

Thank you for stopping by.

Today, we powered down Google Reader. We understand you may not agree with this decision, but we hope you'll come to love these alternatives as much as you loved Reader.

Sincerely,

The Google Reader Team

Frequently-asked questions:

1. What will happen to my Google Reader data?

All Google Reader subscription data (eg. lists of people that you follow, items you have starred, notes you have created, etc.) will be systematically deleted from Google servers. You can download a copy of your Google Reader data via Google Takeout until 12PM PST July 15, 2013.

2. Will there be any way to retrieve my subscription data from Google in the future?

No -- all subscription data will be permanently, and irrevocably deleted. Google will not be able to recover any Google Reader subscription data for any user after July 15, 2013.

3. Why was Google Reader discontinued?

Please refer to our blog post for more information.

Lees meer over: ,